Benodigde Bibliotheken

Voor de DSMRlogger2HTTP firmware zijn de volgende bibliotheken nodig:

dsmr

Deze library is ontwikkeld door Matthijs Kooijman en vormt het hart van de DSMR-logger. Je kunt de bibliotheek hier https://github.com/matthijskooijman/arduino-dsmr downloaden.
De firmware is getest met Version 0.1 - Commit f79c906 on 18 Sep 2018.

TimeLib

Deze is door Paul Stoffregen ontwikkeld. Je kunt hem hier https://github.com/PaulStoffregen/Time downloaden.

WiFiManager

Je kunt de, door Tzapu ontwikkelde, bibliotheek hier https://github.com/tzapu/WiFiManager downloaden.
De DSMR-logger firmware is getest met version 0.14.0 van deze bibliotheek.

TelnetStream

Deze bibliotheek is door Jan Drassy ontwikkeld. Je kunt deze bibliotheek hier https://github.com/jandrassy/TelnetStream downloaden.
De firmware is getest met version 0.0.1.

Let op: De installatie van deze bibliotheek gaat net als de andere bibliotheken. Een update kan echter pas geïnstalleerd worden als éérst de map TelnetStream-master uit de map Libraries wordt verwijderd!

Overige libraries

Onderstaande libraries zijn onderdeel van de ESP8266 Core en moeten dus niet handmatig geïnstalleerd worden!

* ESP8266WiFi    
* ESP8266WebServer
* FS           
* ArduinoOTA[Slimme Meter]