Verschillen ESP-01

  • ESP-01
  • ESP-01 (Black Edition)
  • ESP-01S

ESP-01

De ESP-01 heeft slechts 512MB flash geheugen en is niet geschikt voor de DSMR-logger

ESP-01 (Black Edition)

Dit is de versie van de ESP8266 waar versie 2 en 3 van de DSMR-logger op zijn gebaseerd. Deze versie heeft een rode power led en een blauwe led die op GPIO-01 is aangesloten.
Deze versie heeft 1MB flash geheugen en is geschikt voor de DSMRlogger2HTTP firmware.

ESP-01S

Oorspronkelijk had deze ESP-01 ook slecht 512MB flash geheugen.
De versie die nu meestal verkocht wordt heeft echter 1MB geheugen. Het is dus wel zaak op te letten wat voor versie je koopt! De ESP-01S heeft geen power led en de blauwe led is niet op GPIO-01 maar op GPIO-02 aangesloten.
Deze versie van de ESP-01 is geschikt voor de DSMRlogger2HTTP firmware.[BOM]