PUYA Flash Chip

Als je een ESP-01 met PUYA flash chip hebt moet je, om SPIFFS te kunnen gebruiken, een specifieke compiler optie meegeven.

Dit doe je door in de map:

/Users/(YourLoginName)/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.0/

een extra bestand neer te zetten.
Er staat al een bestand met de naam platform.txt.
Maak een nieuw bestand aan met de naam platform.local.txt en zet daar de volgende twee regels in:

compiler.c.extra_flags=-DPUYA_SUPPORT=1
compiler.cpp.extra_flags={compiler.c.extra_flags}

Vanaf nu zal de PUYA patch automatich gebruikt worden. Ook als dat niet nodig is. Mocht je de optie niet (meer) nodig hebben dan kun je het platform.local.txt bestand weggooien of een andere naam geven. Bijvoorbeeld: platform.local.NOT.

Volgens TD-er is het geen probleem om deze optie altijd mee te geven, ook als je een ESP8266 gebruikt met een niet PUYA chip.

Kijk ook hier naar (#5504) voor meer informatie.