Overzicht te selecteren functies

Tijdens het compileren van de firmware kun je bepaalde functionaliteit in- en uit-schakelen door de #defines wél of níet door twee slashes ("//") vooraf te laten gaan.

In onderstaande tabel kun je zien of een bepaalde functionaliteit beschikbaar is voor de verschillende versies van de DSMR-logger.

#defineFunctieVersie 4Versie 3
IS_ESP12 Geeft aan of je de firmware voor een ESP12 of andere (ESP-01) processor compileren JA (moet) NEE
USE_UPDATE_SERVER Met de Update Server kun je vanuit de FSexplorer updates van de firmware installeren JA NEE
HAS_OLED_SSD1306 Functionaliteit om (status) meldingen naar een OLED scherm (0.96" type SSD1306) te sturen JA NEE
HAS_OLED_SH1106 Functionaliteit om (status) meldingen naar een OLED scherm (1.3" type SH1106) te sturen JA NEE
USE_PRE40_PROTOCOL Voor "oude" Slimme Meters JA JA
USE_NTP_TIME Gebruik de tijd van een NTP server i.p.v. die van de Slimme Meter JA JA
SM_HAS_NO_FASE_INFO Sommige één fase Slimme Meter's geven geen info per fase af JA JA
USE_MQTT Deze optie zorgt ervoor dat de functionaliteit voor het versturen van gegevens naar een MQTT broker wordt ingebouwd JA JA
USE_MINDERGAS Deze optie zorgt ervoor dat de functionaliteit voor het versturen van gegevens naar mindergas.nl waar je huidige gasverbruik kunt vergelijken met vorig jaar. JA NEE
SHOW_PASSWORDS Of je de gebruikte passwords in het Systeem Info scherm en via telnet wilt tonen JA JA
HAS_NO_METER Als je geen Slimme Meter op de DSMR-logger hebt aangesloten JA JA


/******************** compiler options ********************************************/
#define IS_ESP12         // define if it's a 'bare' ESP-12 (no reset/flash functionality on board)
#define USE_UPDATE_SERVER     // define if there is enough memory and updateServer to be used
#define HAS_OLED_SSD1306     // define if an OLED display is present
// #define HAS_OLED_SH1106      // define if an OLED display is present
// #define USE_PRE40_PROTOCOL    // define if Slimme Meter is pre DSMR 4.0 (2.2 .. 3.0)
// #define USE_NTP_TIME       // define to generate Timestamp from NTP (Only Winter Time for now)
// #define SM_HAS_NO_FASE_INFO    // if your SM does not give fase info use total delevered/returned
#define USE_MQTT         // define if you want to use MQTT
// #define USE_MINDERGAS       // define if you want to update mindergas (also add token down below)
// #define SHOW_PASSWRDS       // well .. show the PSK key and MQTT password, what else?
// #define HAS_NO_METER       // define if No "Slimme Meter" is attached (*TESTING*)
/******************** don't change anything below this comment **********************/