Firmware Flashen naar DSMR-logger V4 board

Versie 4 van de DSMR-logger hardware maakt gebruik van een ESP-12 processor. Deze processor zit op de printplaat van de DSMR-logger gesoldeerd en moet dus, op de printplaat, geflashed worden.

Om de firmware naar de DSMRlogger Versie 4 te kunnen flashen moet deze eerst voor de ESP-12 geschikt worden gemaakt.

Dit doe je door in de ArduinoIDE de #define's in het eerste tab-blad aan te passen.

Heb je géén Oled-display (let op de twee slashes voor alle #define's behalve de eerste twee!):

/******************** compiler options ********************************************/
#define IS_ESP12         // define if it's a 'bare' ESP-12 (no reset/flash functionality on board)
#define USE_UPDATE_SERVER     // define if updateServer to be used and there is enough memory
// #define HAS_OLED_SSD1306     // define if an OLED display is present
// #define USE_PRE40_PROTOCOL    // define if Slimme Meter is pre DSMR 4.0 (2.2 .. 3.0)
// #define USE_NTP_TIME       // define to generate Timestamp from NTP (Only Winter Time for now)
// #define SM_HAS_NO_FASE_INFO    // if your SM does not give fase info use total delevered/returned
// #define SHOW_PSK_KEY       // well .. show the PSK key, what else?
// #define HAS_NO_METER       // define if No "Slimme Meter" is attached (*TESTING*)
/******************** don't change anything below this comment **********************/

Heb je wel een Oled-display op de DSMR-logger aangesloten dan moeten de compiler options als volgt worden aangepast (twee slashes voor alle, behalve de eerste drie #define's!):

/******************** compiler options ********************************************/
#define IS_ESP12         // define if it's a 'bare' ESP-12 (no reset/flash functionality on board)
#define USE_UPDATE_SERVER     // define if updateServer to be used and there is enough memory
#define HAS_OLED_SSD1306     // define if an OLED display is present
// #define USE_PRE40_PROTOCOL    // define if Slimme Meter is pre DSMR 4.0 (2.2 .. 3.0)
// #define USE_NTP_TIME       // define to generate Timestamp from NTP (Only Winter Time for now)
// #define SM_HAS_NO_FASE_INFO    // if your SM does not give fase info use total delevered/returned
// #define SHOW_PSK_KEY       // well .. show the PSK key, what else?
// #define HAS_NO_METER       // define if No "Slimme Meter" is attached (*TESTING*)
/******************** don't change anything below this comment **********************/

Vervolgens moeten de Boards settings als volgt worden ingevuld:

Instelling Waarde
Board "Generic ESP8266 Module"
Upload Speed "115200"
CPU Frequency "80MHz"
Flash Frequency "40MHz"
Flash Mode "DIO" of "DOUT (compatible)"
Flash Size "4M (1M SPIFFS)"
Crystal Frequency "26MHz"
Reset Method "None"
Debug Port "Disabled"
Debug Level "None"
IwIP Variant "v2 Lower Memory"
VTables "Flash"
Exeptions "Disabled"
Builtin Led "2"
Erase Flash "Only Sketch"
(First Time: "All Flash Contents")
Port Bedraad: "Serial Port"

Pas op!

Als je de Flash Mode veranderd t.o.v. wat je gebruikt hebt voor de firmware die nu in de DSMR-logger zit, dan kun je de firmware niet OTA uploaden!!!

Firmware Bedraad Flashen

Pas op!

Koppel de DSMR-logger los van de Slimme Meter vóórdat je de DSMR-logger op de programmer aansluit!!

Sluit de USB->ESP12 programmer aan op de Program-header van de DSMR-logger v4

 1. Druk de FLASH knop in en houd deze ingedrukt
 2. Druk op de RESET knop
 3. Laat de RESET knop los
 4. Laat de FLASH knop los

De DSMR-logger v4 staat nu in Flash-mode en blijft in die mode tot er gegevens vanaf de programmer naar de DSMR-logger zijn overgebracht óf tot je nog een keer op de RESET knop drukt.

Vergeet niet in de ArduinoIDE de Port te selecteren waarop je de USB->ESP12 programmer hebt aangesloten en druk op het Compile and Upload icoon.


Firmware Over The Air Flashen

Bij het Over The Air flashen van de firmware of data-map kan de DSMR-logger v4 gewoon op de Slimme Meter aangesloten blijven.

Alle instellingen voor de DSMRloggerWS firmware blijven gelijk aan de bedraade methode van flashen.

Vervolgens moet je niet op het   Compile & Upload-Icoon     klikken maar op het Verify-icoon    

Aanbeveling

Om de zojuist gecompileerde firmware straks terug te kunnen vinden is het handig deze instruktie te volgen!

Als de firmware gecompileerd is klik je op de DSMR-logger pagina op het icoontje.

In de FSexplorer klik je op de knop select Firmware

Er verschijnt nu een scherm waarin je een firmware bestand (de naam eindigt op .ino.bin) kunt kiezen door op de bovenste knop Choose File te klikken.

Selecteer uit het popUp scherm dat nu verschijnt het binary file dat je wilt uploaden ..

.. klik op [Choose] en daarna op de knop flash Firmware

Na enige tijd krijg je de melding dat de upload is geslaagd en dat de DSMR-logger opnieuw opstart.

Let op!

Het komt regelmatig voor dat het scherm niet automatisch ge-refreshed wordt (dit lijkt te maken te hebben met de omvang van de firmware). Klik in dat geval, na ongeveer 3 minuten, op de tekst

      Als het lijkt of er niets gebeurd, wacht dan ongeveer drie minuten en klik daarna hier.

Als de verbinding met de server vóór die tijd verbroken wordt klik dan op de `back` knop van de browser waarna de tekst alsnog (weer) verschijnt. Klik nu op **hier** om de DSMRloggerWS hoofd pagina opnieuw te laden.

Kijk ook hier.[DSMR-PCB]