ArduinoIDE preferences

Om het Over The Air updaten van de firmware eenvoudig(er) te maken is het handig om altijd precies te weten waar de nieuw gecompileerde firmware door de IDE wordt neergezet.

Het standaard door de ArduinoIDE gebruikte build-path is min-of-meer random, maar in ieder geval is het standaard een steeds veranderende plek op je computer.

Gelukkig kún je het build-path ook op een door jou bepaalde vaste plek configureren.

Ga, in de ArduinoIDE, naar Instellingen of Preferences. Onder in het popUp scherm dat nu verschijnt staat het pad naar een tekst bestand waarin de ArduinoIDE allerlei gegevens bijhoudt.

preferences

Het gaat nu om de plek waar het preferences.txt bestand staat.
Sluit de ArduinoIDE af en open het preferences.txt bestand met een tekst-editor (niet met een tekst-verwerker!).

Ergens in het preferences.txt bestand staan deze instellingen die aangeven hoe je binaries worden ge-build en waar ze worden neergezet.

.
build.path=/Users/(YourLoginName)/Documenten/arduinoBuild
build.verbose=true
build.warn_data_percentage=75
.
.

Het gaat om de variabele build.path. Als deze niet in het preferences.txt bestand staat, raad ik je aan hem toe te voegen met een pad waar je makkelijk bij kunt komen zodat je Sketches altijd op dezelfde plek gecompileerd worden. Het maakt het leven een stukje eenvoudiger ;-)

Let op!

Pas het preferences.txt bestand alleen aan als de ArduinoIDE is afgesloten! De ArduinoIDE heeft deze preferences in zijn geheugen staan en overschrijft het preferences.txt bestand bij het afsluiten.